Obec Pohnání

Aktuality

Sraz rodáků

dne 20.5.2017 od 14 hodPřílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
pozvanka-na-sraz-rodaku 99.2 Kb

Zápis ze 30. zasedání ZO

 

                      OBEC POHNÁNÍ

 

 

POHNÁNÍ 2 , 391 43 MLADÁ VOŽICE

                                   www.pohnani.cz , e-mail : pohnani@quick.cz                                  

 

Zápis z 30. zasedání zastupitelstva obce Pohnání

 

 

konaného dne 4.května 2017 v zasedací místnosti obce od 20:00.

 

 

Přítomni :

 

pan Jirota Zbyněk

pan Licehamr Miloslav

pan Jiroušek Luboš

pan Licehamr Hynek

pan Macháček Jiří

paní Macháčková Alena

pan Makovec Tomáš

pan Mareda František

 

 

 

Ověřovatelé :

 

paní Macháčková Alena

pan Makovec Tomáš

 

Program zasedání :

 

Úkoly z minulých zasedání
Diskuse

 

 

 

 

Program byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

 

Úkoly z minulých zasedání

 

Nejsou.

 

 

Diskuse

 

-starosta obce seznámil zastupitele s rozborem pitné vody provedeným Krajskou hygienickou stanicí - vyhověl.

-dne 20.5.2017 se uskuteční Sraz rodáků obce Pohnání. Zastupitelé obce se budou společně podílet na jeho přípravách.

 

 

 

 

Starosta obce ukončil zasedání ve 21:00

 

Termín dalšího zasedání : 1.6.2017 ve 20:00

 

Zapsal : Licehamr Miloslav                                                   Starosta obce : Jirota Zbyněk

 

Ověřili : Macháčková Alena                                                                         Makovec Tomáš

                                                                                   

Kotlíkové dotace

Dne 18. 12. 2015 byla vyhlášena 1. výzva v rámci dotačního programu Jihočeského kraje „Snižování emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji." Zájemci 
o výměnu zastaralého kotle na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech z celého Jihočeského kraje si tedy již mohou stáhnout na webových stránkách Jihočeského kraje http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/ v záložce Výzvy veškeré dokumenty potřebné k podání žádosti (formulář žádosti, návod k vyplnění žádosti, přílohy, pravidla dotačního programu atd.) a začít s její přípravou.

Příjem žádostí (nejprve odeslání elektronické žádosti s následným doručením podepsané papírové žádosti) bude zahájen 18. 1. 2016 a poběží do 31. 3. 2016 do 14 hod.

Veškeré informace naleznete na webových stránkách http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/, kde jsou uvedeny i kontakty na pracovníky, kteří budou mít administraci žádostí na starost 
a kteří zodpoví případné dotazy týkající se podání žádosti.