Oprava střechy klubovny a hasičské zbrojnice

Oprava střechy klubovny a hasičské zbrojnice 2020

Oprava střechy na hasičské zbrojnici proběhla po více než padesáti letech od postavení . Proto jsme museli investovat nemalé finance do opravy střechy. Nejdříve jsme odstranili vyžilou střešní krytinu a střešní latě. Po montáži střešních latí se položila nová střešní krytina. Záměry a cíle byly naplněny. Velké poděkování krajskému úřadu za práci při realizování programu obnovy venkova.

Celkové výdaje - 229950,-Kč
Dotace POV - 120000,-Kč