Výstavba chodníku

Výstavba chodníku

Obec Pohnání splnila v roce 2009 další bod z programu obnovy vesnice.

Jednalo se o oplocení zahrádky před obecní budovou s vybudováním chodníku.

Projekt byl dotován 50% z POV Jihočeského kraje.

Pro větší bezpečnost a rozšíření vozovky bylo upuštěno od oplocení.

Výstavbu chodníku uskutečnila firma ing. Káška z Mladé Vožice.

10.12.2009 byl chodník stavebně dokončen.

chodník kdysichodník kdysichodník kdysi

práceprácepráce

chodníkchodníkchodník