Oprava střechy obecního úřadu

Oprava střechy obecního úřadu 2015

Firma Stav Styl CZ
náklady 467tis. Kč
dotace POV 150tis. Kč

Demontáž vyžilé krytiny, okapů, svodů, hromosvodu
výměna krokví, laťování, paropropustná folie, betonové tašky,
nové okapy, svody, hromosvod