Úprava veřejného prostoru před obecním úřadem

Terasa

Terasa 2022

Terasa 2022
Jedná se o přístavbu rampy, rozšíření stávající terasy

Terasa - Při jihozápadní straně objektu obecního úřadu bude u stávající části terasy nejprve ubourána

stávající dlažba s betonovou mazaninou, vrchní část stávajících opěrek a stávající schodiště. Pak dojde k zvětšení původní terasy, která má nyní obdélníkový tvar o rozměrech 1,80 m x 17,72 m a celkovou plochu 32,56 m2 a rozšířena bude o šířku 1,9 m a délku 9,6 m. Plocha terasy bude zvětšena o 19,11 m2 na celkovou plochu 51,67 m2. Podlaha terasy je v úrovni +0,000, což je stávající podlaha přízemí objektu obecního úřadu). Oproti upravenému terénu je úroveň podlahy terasy osazena v minimální výšce -0,43 m a v maximální -1,032 m. Materiál povrchu upravované stávající a nové části terasy bude z epoxidové stěrky s polyuretanovým nátěrem a vsypem z křemičitého písku, který bude proveden i přes opěrné stěny terasy. Nové opěrné stěny přistavované terasy budou z šalovacích tvárnic 500x200x250 mm a 500x300x250 mm opatřených penetrací a marmolitem tmavě šedé barvy. Opěrka u jihovýchodní části terasy v zámkové dlažbě bude tvořena z betonových palisád 120x180x600 mm šedé barvy.

Na terasu bude umožněn přístup pomocí nového schodiště a pomocí nové rampy. Schodiště bude o dvou stupních, bude obdélníkového půdorysu o rozměrech 2,29 x 0,50 m a celkové ploše 1,15 m2. Navržené schody budou tvořeny prefabrikovanými bloky 2x150x250 mm. Hrana nástupního stupně bude opatřena žlutým bezpečnostním označením.

Rampa - Vedle schodiště je navržena bezbariérová rampa obdélníkového půdorysu o rozměrech 1,5 x 2,48 m a celkové ploše 3,72 m2. Sklon rampy bude 12,5%. Konstrukce rampy bude z betonových opěrek z palisád 120x180x800 mm a 120x180x600 mm, ŽB desky s KARI sítí a štěrkového lože z kameniva.

Zábradlí bude ocelové trubkové výšky 900 mm. Povrch rampy bude z epoxidové stěrky s

polyuretanovým nátěrem a vsypem z křemičitého písku.Celkové výdaje 998019,-Kč

Dotace POV 266000,-Kč