Pohnání současnost

Současnost...

Obec Pohnání se nachází 12 km SV od Tábora, v nadmořské výšce 627m, v jasných dnech lze spatřit Šumavu a dokonce i Alpy. Katastrální výměra obce je 359ha. V současné době žije trvale v obci  80obyvatel a je zde 5 domků, které slouží k rekreačním účelům. Průměrný věk obyvatel je 42 let.

Dříve spadalo k obci vždy několik okolních vesnic, které se však rozhodli osamostatnit a proto došlo v roce 1992 k rozdělení. V době společného hospodaření byl také vybudován svépomocí obecní vodovod, který po rozšíření a tím zvýšení kapacity zajišťuje pitnou vodu pro všechny občany obce Pohnání a pro obec Pohnánec.


V budově bývalé školy jsou vybudovány čtyři byty.

školaSoučasnost...


Část budovy bývalé prodejny smíšeného zboží slouží jako klubovna hasičů a  ve zbylé části je obecní úřad.
nová obec


V kulturním domě se v průběhu roku koná mnoho kulturních akcí, není zapomínáno ani na děti. Dodržují se zvyky velikonočních koled, pálení čarodějnic, stavění Máje, hasičských soutěží…..

kulturní dům


Základní dopravní spojení je zajištěno s obcí Ratibořské Hory, Chýnovem a Táborem.
Na území obce leží přírodní park Polánka, přes který procházejí tři značené turistické stezky a od roku 2009 nově běžkařské trasy. Obcí prochází cyklostezka 1172 Tučapy–Choustník–Radenín–Chýnov–Pohnání–Ml.Vožice o délce 36km.


Během několika poslední let se v obci podařilo opravit čekárnu, opravit prodejnu,vybudovat pietní parčík ze starého hřbitova.
hřbitov


opravit hřbitovní zeď
kostel


vybudovat sociální zařízení v budově obecního úřadu, vystavět podezdívku s plotem u kulturního domu
kostel


 opravit štítovou zeď kolny u fary

zídka


vybudovat dopravní značení v obci, vybudovat dětské hřiště

hřiště


rekonstruovat kulturní dům, osvítit kostel, opravit obecní garáž

garáž


nová střecha na budově obecního úřadu

střecha


opravit dětský bazén

bazén

 

opravit objekt bývalé prodejny, který nyní slouží jako obecní úřad

 

opravit vodárny

 

opravit střechu klubovny a hasičské zbrojnice

Současnost...

 

opravit oplocení na hřbitově

 

přestavba školy na byty

 

Současnost...

 

opravit terasu před obecním úřadem

 

Současnost...

 

opravit WC v KD

Současnost...