Ozelenění Pohnání

Ozelenění Pohnání

Projekt ozelenění Pohnání je zaměřen na zlepšení estetického vzhledu obce, která je součástí území MAS krajina srdce. Projekt řeší údržbu ploch veřejné zeleně, obnovu ploch veřejné zeleně a ošetření aleje listnatých stromů v intravilánu obce.

 

Cílem projektu je zakoupit multifunkční zahradní traktor s přídavným zařízením vhodným pro údržbu ploch veřejné zeleně v obci, provést ošetření stromořadí u nového hřbitova v Pohnání a dále provést sadové úpravy obecních pozemků.

 

V rámci projektu bude ošetřeno 18 vzrostlých stromů, bude nově vysazeno 6 listnatých stromů, budou provedeny parkové úpravy na 455 m2 ploch obecních pozemků a budou vytvořeny vhodné technické podmínky pro údržbu celkem 8527 m2 ploch veřejné zeleně.

 

Sadové úpravy budou provedeny na třech lokalitách: u koupaliště, u starého hřbitova a na novém hřbitově.


Ozelenění Pohnání je z 90% financováno z prostředků EU a národních zdrojů.
Projekt bude realizován v období od 1.1.2009 do 30.11.2009.

 

zídkazídkakostel

hřbitovhřbitovkostel

bazénbazénbazénbazén