Svoz odpadu

Svoz odpadu v zimním režimu

Svoz tuhého domovního odpadu v zimním režimu bude probíhat každou středu sudý týden.