Zastupitelstvo

Složení zastupitelstva obce

Pozice Jméno
starosta Zbyněk Jirota
místostarosta Miloslav Licehamr
Hynek Licehamr
Jiří Macháček
Alena Macháčková
Tomáš Makovec
Lukáš Makovec
František Mareda
Radim Smrž


Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce.