Něco málo z kroniky

Něco málo z kroniky

1900 založen v Pohnání "Spořitelní a záložní spolek pro politickou obec Pohnání a okolí"

1914 204 obyvatel

1918 epidemie chřipky si vyžádala 19 životů

1919 zasazena "Lípa svobody"

1924 elektrizace obce Pohnání

1926 183 obyvatel

1928 otevřen nový hostinec a kupecký obchod - Vojtěch Rabiška, založen ovocný sad u školy

1930 Pohnání 30 domů, 156 obyvatel

1936 požár kampeličky, veliké množství chroustů, za sbírání chroustů se vyplácela odměna

1942 odvedeny dva zvony(Václav a Prokop) z Pohnání

1947 stavba vodovodu

1948 generální oprava školní budovy - výměna oken, elektrické světlo, výměna podlahy, zavedena voda, celá budova obílena, nový plot

telefon u Rabišků v hostinci

1950 115 obyvatel

1951 oprava střechy kostela a střechy fary, kostel obílen

1952 oprava střechy kulturního domu

1953 oprava střechy hasičské zbrojnice a školního skladiště uhlí a dříví

1954 oprava budovy fary, uvnitř vymalováno, nová okna

1955 oprava hřbitovní zdi, obílen kostel, vevnitř malba

1957 oplocení školní zahrady před školou

1959 započato se stavbou nové hasičské zbrojnice

1960 oprava omítky a fasády školní budovy, natřeny okapy, upravena zahrada

1962 adaptace kulturního domu- rozšíření sálu, nová parketová podlaha, přístavba jeviště, nové záchody, výměna oken a dveří, nová instalace elektriky, doplněn nábytek

1965 zaveden rozhlas

1966 výstavba garáže pro autobus z bývalé hasičské zbrojnice, vybudování kanalizace, oprava hřbitovní zdi

1967 stavba asfaltové silnice Pohnání-Pohnánec

1968 přestavba kulturního domu, započato s výstavbou vodní nádrže

1969 rekonstrukce školy

1970 výstavba veřejného osvětlení

1971 fasáda na kulturním domě, výstavba požární zbrojnice

1974 vybudování nového rybníka v Barouní, postaven místní rozhlas, posílení místního vodovodu

1976 zrušení školy

1980 dokončena stavba místního pohřebiště

1981 započato s výstavbou prodejny smíšeného boží

1984 otevřena prodejna

1985 započato s opravou kostela, tašky nahrazeny šindely, oprava omítky, parapetů, okapů, výstavba sociálního zařízení v kulturním domě, oprava střešní krytiny kulturního domu

1991 rozdělení hasičských sborů a obecního úřadu

1992 Eurotel- stavba anténí věže pro mobilní telefony

1995 v obci vyasfaltovány cesty

1996 oprava veřejného osvětlení

1997 kabelový rozvod telefonu- Telecom

1998 pokáceny lípy u kostela, oprava prodejny, kontejnery na odpady

2000 zasazeny nové lípy u kostela, nátěr střechy kostela

2001 nátěr zdí a dřevěného obložení v obřadní síni na místním hřbitově

2002 likvidace starého hřbitova

2003 izolační práce na místním kostele

2004 rekonstrukce veřejného osvětlení a rozšíření sítě o dvě osvětlovací tělesa, vybudováno odpočívadlo a mobiliář pro cyklotrasy, oprava zdi kostela

2005 vymalován kulturní dům