Znak a vlajka obce

Podle platné právní úpravy mohou obce a města disponovat vlastními obecními (městskými) symboly, to znamená znakem a vlajkou (praporem). Pokud obec (městys, město) nemá historický, řádně udělený, či tzv. vydržený znak či vlajku, má právo požádat prostřednictvím Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o udělení symbolu (resp. Symbolů).

 

Znak a vlajku obce Pohnání navrhoval v roce 2011 heraldik Mgr. Jan Tejkal, který předložil vedení obce na výběr několik variant. Návrh znaku obce obsahoval ve všech variantách výraznou figuru lilie převzatou z erbu vladyků z Pohnání. Jedná se nikoliv o tzv. přirozenou lilii, nýbrž o tzv. heraldickou lilii ve výrazně stylizovaném kresebném ztvárnění dle heraldických zvyklostí. Vzhledem k heraldické zásadě, podle níž není možné, aby dva různí nositelé měli totožný znak, je zapotřebí znak obce odlišit od erbu vladyckého rodu, z něhož znak obce vychází.


Definitivní podobu symbolů schválilo v červenci 2011 zastupitelstvo obce.


Vybraný návrh znaku a vlajky obce byl schválen dne 9.11.2011 Podvýborem pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.


Dne 26.1.2012 předala předsedkyně parlamentu České Republiky paní Miroslava Němcová v Praze do rukou starosty a místostarosty obce Pohnání dekret o udělení obecních symbolů. Tímto aktem obdržela obec Pohnání právo symboly používat. 

dokument

 

Popis znaku obce: V modro-stříbrně polceném štítě lilie opačných barev.

znak

 

Popis vlajky obce: List tvoří dva svislé pruhy, modrý a bílý, uprostřed lilie opačných barev. Poměr
šířky k délce listu je 2:3.

vlajka