Zápisy a usnesení ze zasedání

Zápis z 12. zasedání ZO

 

 

                      OBEC POHNÁNÍ

POHNÁNÍ 7, 391 43 MLADÁ VOŽICE

                                  www.pohnani.cz , e-mail : obec@pohnani.cz                                  

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Pohnání

konaného dne 10.7. 2023 v zasedací místnosti obce od 20:00.

Přítomni :

 

pan Jirota Zbyněk

pan Macháček Jiří

pan Macháčková Alena

pan Makovcová Pavlína

pan Makovec Lukáš

paní Makovec Tomáš

pan Říha Pavel

pan Smrž Radim

 

Ověřovatelé :

pan Makovec Lukáš

paní Makovcová Pavlína

 

Program zasedání :

 

Úkoly z minulých zasedání

 

      2.    Diskuse

Program byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

 

 

 1.   Úkoly z minulých zasedání

Zastupitelstvo obce ukládá :

Zápis ze 14.zasedání zastupitelstva obce

       5.    Diskuse

-           Starosta obce seznámil zastupitele obce s průběhem jednání o předání vodovodního řadu obci Pohnánec, který nachází v jejím katastru. Obec Pohnánec nesouhlasí se samostatným provozováním vodovodu na jejím katastrálním území a žádá obec Pohnání o zajištění provozu, jako tomu bylo doposud. Starosta obce Pohnání prověří možnosti provozování vodovodu.

Ke dni 28.12.2022 bylo prověřeno. Probíhá komunikace s obcí Pohnánec.

Odpovídá : starosta obce

TRVÁ

 

Zápis z 45.zasedání zastupitelstva obce

            1.         TN Stav – insolvence

Starosta obce seznámil zastupitele s vyjádřením právního zástupce obce k insolvenci firmy TN Stav s.r.o., která prováděla rekonstrukci bývalé budovy školy – „Stavební úpravy a změna užívání části objektu č.p.2“. Starosta obce byl pověřen v pokračování jednání s právním zástupcem obce. Další postup bude projednán na příštím zasedání zastupitelstva obce.

Odpovídá : starosta obce

                                                                                              TRVÁ

 

Diskuse

           -   Rozbor pitné vody vyhovuje vyhlášce na provozování vodovodu obce Pohnání

 

Starosta obce ukončil zasedání v 21:00.

 

Termín dalšího zasedání: 7.9.2023

 

Zapsal : Smrž Radim                                                 Starosta obce : Jirota Zbyněk

Ověřili : Makovec Lukáš                                                     Makovcová  Pavlína