Zápisy a usnesení ze zasedání

Zápis z 17. zasedání ZO

                      OBEC POHNÁNÍ

 

 

POHNÁNÍ 2 , 391 43 MLADÁ VOŽICE

                                  www.pohnani.cz , e-mail : pohnani@quick.cz                                  

 

Zápis z 17. zasedání zastupitelstva obce Pohnání

 

 

konaného dne 10.ledna 2020 v zasedací místnosti obce od 19:00.

 

 

 

Přítomni :

 

pan Jirota Zbyněk

pan Licehamr Hynek

pan Macháček Jiří

paní Macháčková Alena

pan Makovec Lukáš

pan Makovec Tomáš

pan Mareda František

pan Smrž Radim

 

 

Ověřovatelé :

 

pan Licehamr Hynek

pan Makovec Tomáš

 

 

Program zasedání :

 

Nákup nového hasičského přívěsu

 

Program byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

 

 

Nákup nového hasičského přívěsu

 

Starosta obce seznámil zastupitele s nákupem nového hasičského přívěsu. Obec Pohnání podá žádost o dotaci na nákup. Finanční rozdíl dotace obec uhradí z vlastních zdrojů.

            Hlasování :  8 – 0 - 0

            Nákup hasičského přívěsu a dofinancování bylo schváleno

                                                                                                                                 

 

 

Starosta obce ukončil zasedání ve 21:15

 

Termín dalšího zasedání : 13.2.2020

 

Zapsal : Jirota Zbyněk                                               Starosta obce : Jirota Zbyněk

 

Ověřili : Licehamr Hynek                                                                             Makovec Tomáš