Zápisy a usnesení ze zasedání

Zápis z 28. zasedání ZO

 

OBEC POHNÁNÍ

 

 

POHNÁNÍ 2 , 391 43 MLADÁ VOŽICE

www.pohnani.cz , e-mail : pohnani@quick.cz

 

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Pohnání

 

 

konaného dne 6. března 2017 v zasedací místnosti obce od 19:00.

 

 

Přítomni :

pan Jirota Zbyněk

pan Licehamr Miloslav

pan Jiroušek Luboš

pan Licehamr Hynek

pan Macháček Jiří

pan Makovec Tomáš

pan Mareda František

 

Ověřovatelé :

 

pan Jiroušek Luboš

pan Macháček Jiří

 

 

 

Program zasedání :

 

Úkoly z minulých zasedání

Diskuse

 

Program byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

 

 

Úkoly z minulých zasedání

 

Nejsou.

 

 

2. Diskuse

 

starosta obce seznámil zastupitele s vyúčtováním za odběr vody.

starosta obce seznámil zastupitele se stavem bankovního účtu.

starosta obce oznámil zastupitelům záměr SÚS JčK, opravit silniční průtah obcí.

zastupitelé se dohodli , že dne 11.3.2017 se uskuteční oslava svátku MDŽ v kulturním domě v Pohnání.

 

Starosta obce ukončil zasedání ve 20:00

 

Termín dalšího zasedání : 6.4.2017 ve 20:00

Zapsal : Licehamr Miloslav Starosta obce : Jirota Zbyněk

Ověřili : Jiroušek Luboš Macháček Jiří