Zápisy a usnesení ze zasedání

Zápis z 30. zasedání ZO

OBEC POHNÁNÍ

 

 

POHNÁNÍ 2 , 391 43 MLADÁ VOŽICE

www.pohnani.cz , e-mail : pohnani@quick.cz

 

Zápis z 30. zasedání zastupitelstva obce Pohnání

 

 

konaného dne 4.května 2017 v zasedací místnosti obce od 20:00.

 

 

Přítomni :

pan Jirota Zbyněk

pan Licehamr Miloslav

pan Jiroušek Luboš

pan Licehamr Hynek

pan Macháček Jiří

paní Macháčková Alena

pan Makovec Tomáš

pan Mareda František

 

 

Ověřovatelé :

 

paní Macháčková Alena

pan Makovec Tomáš

 

Program zasedání :

 

Úkoly z minulých zasedání

Diskuse

 

Program byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

 

Úkoly z minulých zasedání

 

Nejsou.

 

Diskuse

 

starosta obce seznámil zastupitele s rozborem pitné vody provedeným Krajskou hygienickou stanicí - vyhověl.

dne 20.5.2017 se uskuteční Sraz rodáků obce Pohnání. Zastupitelé obce se budou společně podílet na jeho přípravách.

 

Starosta obce ukončil zasedání ve 21:00

 

Termín dalšího zasedání : 1.6.2017 ve 20:00

Zapsal : Licehamr Miloslav Starosta obce : Jirota Zbyněk

 

Ověřili : Macháčková Alena Makovec Tomáš