Zápisy a usnesení ze zasedání

Zápis z 33. zasedání ZO

 

                      OBEC POHNÁNÍ

 

 

POHNÁNÍ 2 , 391 43 MLADÁ VOŽICE

                                   www.pohnani.cz , e-mail : pohnani@quick.cz                                  

 

Zápis z 33. zasedání zastupitelstva obce Pohnání

 

 

konaného dne 10.srpna 2017 v zasedací místnosti obce od 20:00.

 

 

Přítomni :

 

pan Jirota Zbyněk

pan Licehamr Miloslav

pan Jiroušek Luboš

pan Licehamr Hynek

pan Macháček Jiří

paní Macháčková Alena

pan Makovec Tomáš

pan Mareda František

 

 

 

Ověřovatelé :

 

paní Macháčková Alena

pan Makovec Tomáš

 

 

Program zasedání :

 

Výběr zhotovitele na opravu prodejny
Volba počtu členů volební komise
Úkoly z minulých zasedání
Diskuse

 

 

 

 

Program byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

 

 

 

 

 

 

 

Výběr zhotovitele na opravu prodejny

 

Starosta obce seznámil zastupitele obce s cenovými nabídkami jednotlivých firem.          Předloženy byly čtyři cenové nabídky. Nejvýhodnější nabídkou pro obec byla vybrána firma      Bouška.

            Hlasování : 8 – 0 – 0

            Zastupiteli byla jednohlasně vybrána firma Bouška s.r.o.

 

 

       2.  Volba počtu členů volební komise

 

Zastupitelé společně odhlasovali, že volební komise bude ve složení 3 členové a 1 zapisovatel.  

            Hlasování : 8 – 0 - 0

Volební komise bude ve složení 3+1.

 

       3.  Úkoly z minulých zasedání

 

Nejsou.

 

 

       4.  Diskuse

 

-starosta obce seznámil zastupitele s rozborem vzorku pitné vody

Usnesení :

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

 

       1.  Výběr zhotovitele na opravu prodejny

 

Starosta obce seznámil zastupitele obce s cenovými nabídkami jednotlivých firem. Předloženy byly čtyři cenové nabídky. Nejvýhodnější nabídkou pro obec byla vybrána firma Bouška.

            Hlasování : 8 – 0 – 0

            Zastupiteli byla jednohlasně vybrána firma Bouška s.r.o.

 

 

       2.  Volba počtu členů volební komise

 

Zastupitelé společně odhlasovali, že volební komise bude ve složení 3 členové a 1 zapisovatel.  

            Hlasování : 8 – 0 - 0

Volební komise bude ve složení 3+1.

 

 

 

Starosta obce ukončil zasedání ve 21:05

 

Termín dalšího zasedání : 7.9.2017 ve 20:00

 

 

Zapsal : Licehamr Miloslav                                                   Starosta obce : Jirota Zbyněk

 

Ověřili : paní Macháčková Alena                                                                 pan Makovec Tomáš