Zápisy a usnesení ze zasedání

Zápis z 39. zasedání ZO

OBEC POHNÁNÍ

 

POHNÁNÍ 2 , 391 43 MLADÁ VOŽICE

www.pohnani.cz , e-mail : pohnani@quick.cz

 

Zápis z 39. zasedání zastupitelstva obce Pohnání

 

konaného dne 1. února 2018 v zasedací místnosti obce od 19:00.

 

Přítomni :

pan Jirota Zbyněk

pan Licehamr Miloslav

pan Jiroušek Luboš

pan Licehamr Hynek

pan Macháček Jiří

paní Macháčková Alena

pan Makovec Tomáš

pan Mareda František

 

 

Ověřovatelé :

 

pan Jiroušek Luboš

pan Macháček Jiří

 

 

Program zasedání :

 

Schválení faktur

Úkoly z minulých zasedání

Diskuse

 

Program byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

 

Schválení faktur

 

Starosta obce předložil zastupitelům fakturu za vyřízení schválení dotace na opravu budovy hasičské zbrojnice. Starosta dal hlasovat o schválení proplacení faktury.

Hlasování : 8 – 0 – 0

Proplacení faktury bylo schváleno.

 

Starosta obce předložil zastupitelům fakturu za provedené zednické práce na opravě budovy bývalé prodejny. Starosta dal hlasovat o schválení proplacení faktury.

Hlasování : 8 – 0 – 0

Proplacení faktury bylo schváleno.

 

Úkoly z minulých zasedání

 

Nejsou.

 

Diskuse

 

Starosta obce seznámil zastupitele s výsledkem odebraného vzorku vody. Vzorek vyhověl.

Starosta obce seznámil zastupitele s výsledkem odebraného množství vody z vodních zdrojů.

Zastupitelé se dohodli na přípravě žádosti o dotaci na výsadbu listnatých stromů v okolí polních cest ve vlastnictví obce.

Zastupitelé se dohodli, na zaslání podkladů pro získání dotace na opravu střechy hasičské zbrojnice z programu JčK.

Dne 16.3.2018 se uskuteční v kulturním domě MDŽ.

 

 

Usnesení :

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

 

Schválení faktur

 

Starosta obce předložil zastupitelům fakturu za vyřízení schválení dotace na opravu budovy hasičské zbrojnice. Starosta dal hlasovat o schválení proplacení faktury.

Hlasování : 8 – 0 – 0

Proplacení faktury bylo schváleno.

 

Starosta obce předložil zastupitelům fakturu za provedené zednické práce na opravě budovy bývalé prodejny. Starosta dal hlasovat o schválení proplacení faktury.

Hlasování : 8 – 0 – 0

Proplacení faktury bylo schváleno.

 

Starosta obce ukončil zasedání ve 20:10

 

Termín dalšího zasedání : 1.3.2018 v 19:00

Zapsal : Licehamr Miloslav Starosta obce : Jirota Zbyněk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřili : Jiroušek Luboš Macháček Jiří