Zápisy a usnesení ze zasedání

Zápis z 44. zasedání ZO

OBEC POHNÁNÍ

 

 

POHNÁNÍ 2 , 391 43 MLADÁ VOŽICE

                                   www.pohnani.cz , e-mail : pohnani@quick.cz                                  

 

Zápis z 44. zasedání zastupitelstva obce Pohnání

 

 

konaného dne 4.července 2018 v zasedací místnosti obce od 20:00.

 

 

Přítomni :

 

pan Jirota Zbyněk

pan Licehamr Miloslav

pan Jiroušek Luboš

pan Licehamr Hynek

pan Macháček Jiří

pan Makovec Tomáš

pan Mareda František

 

 

Ověřovatelé :

 

pan Licehamr Hynek

pan Mareda František

 

 

 

Program zasedání :

 

Schválení  faktury
Úkoly z minulých zasedání
Diskuse

 

 

Program byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

 

 

Schválení faktury

 

Starosta obce předložil zastupitelům fakturu ke schválení od firmy Zahradnictví Basík.

Hlasování : 7 – 0 – 0

Předložená faktura byla schválena.

 

Úkoly z minulých zasedání

 

Nejsou.

 

Diskuse

 

Na měsíc prosinec bude domluveno divadelní představení.
Byla provedena oprava čerpadla do malého bazénu.

 

Usnesení :

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

 

Schválení faktury

 

Starosta obce předložil zastupitelům fakturu ke schválení od firmy Zahradnictví Basík.

Hlasování : 7 – 0 – 0

Předložená faktura byla schválena.

 

Starosta obce ukončil zasedání ve 21:00

 

Termín dalšího zasedání : 2.8.2018 v 20:00

 

Zapsal : Licehamr Miloslav                                                   Starosta obce : Jirota Zbyněk

 

Ověřili : Licehamr Hynek                                                                             Mareda František