Zápisy a usnesení ze zasedání

Zápis z 5. zasedání ZO

 
 

 

                      OBEC POHNÁNÍ

 

 

POHNÁNÍ 7, 391 43 MLADÁ VOŽICE

                                  www.pohnani.cz , e-mail : obec@pohnani.cz                                  

 

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Pohnání

 

 

konaného dne 1.1. 2023 v zasedací místnosti obce od 20:00.

 

 

Přítomni :

 

pan Jirota Zbyněk

pan Macháček Jiří

pan Macháčková Alena

pan Makovcová Pavlína

paní Makovec Lukáš

pan Říha Pavel

pan Smrž Radim

pan Vaněk František

 

 

Ověřovatelé :

 

pan Smrž Radim

paní Makovcová Pavlína

 

 

 

Program zasedání :

 1. Směrnice odepisování dlouhodobého majetku dodatek č. 2
 2. Zvýšení odměn zastupitelům
 3. POV 2023
 4. Žádost o zřízení kanalizační přípojky k novostavbě RD na p.č. 732 v obci Pohnání
 5. Dohody o provedení práce
 6. Úkoly z minulých zasedání
 7. Diskuse

 

 

 

Program byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

 

 

 

 

 

 1. Směrnice odepisování dlouhodobého majetku dodatek č. 2

 

Starosta obce předložil dodatek č. 2 a dal o něm hlasovat

Hlasování : 8 – 0 - 0

Zastupitelstvo obce Pohnání schvaluje dodatek č. 2

 

 

 

 1. Zvýšení odměn zastupitelům

 

Starosta obce předložil zastupitelům návrh na zvýšení odměn zastupitelům o 10%

 

Starosta obce dal hlasovat o zvýšení odměn zastupitelům o 10%   

Hlasování : 8-0-0     

            Zastupitelstvo obce zvýšení odměn zastupitelům o 10% schvaluje

 

 1. POV 2023

 

Starosta obce předložil návrh na podání žádosti o dotaci z programu POV na opravu WC v KD Pohnání

Starosta obce dal hlasovat o podání žádosti o dotaci na opravu WC v KD Pohnání

            Hlasování : 8 – 0 - 0

Žádost o dotaci na opravu WC v KD Pohnání bude podána

 

 1. Žádost o zřízení kanalizační přípojky k novostavbě RD na p.č. 732 v obci Pohnání

 

Starosta obce předložil zastupitelům žádost o zřízení kanalizační přípojky k novostavbě RD na p.č. 732 v obci Pohnání . Přípojka bude zřízena na náklady investora . Případné poškození inženýrských sítí a jejich opravy hradí investor .

Hlasování : 8 – 0 – 0

Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení kanalizační přípojky

 

 

 1. Dohody o provedení práce

 

Budou uzavřeny DPP na správce KD, údržba zeleně, účetnictví, provoz vodáren

     

 1. Úkoly z minulých zasedání

 

Zastupitelstvo obce ukládá :

 

Zápis ze 14.zasedání zastupitelstva obce

 

7.         Diskuse

 

-           Starosta obce seznámil zastupitele obce s průběhem jednání o předání vodovodního řadu obci Pohnánec, který nachází v jejím katastru. Obec Pohnánec nesouhlasí se samostatným provozováním vodovodu na jejím katastrálním území a žádá obec Pohnání o zajištění provozu, jako tomu bylo doposud. Starosta obce Pohnání prověří možnosti provozování vodovodu.

 

Ke dni 28.12.2022 bylo prověřeno. Probíhá komunikace s obcí Pohnánec.

 

Odpovídá : starosta obce

TRVÁ

 

 

 

Zápis z 45.zasedání zastupitelstva obce

 

            1.         TN Stav – insolvence

 

Starosta obce seznámil zastupitele s vyjádřením právního zástupce obce k insolvenci firmy TN Stav s.r.o., která prováděla rekonstrukci bývalé budovy školy – „Stavební úpravy a změna užívání části objektu č.p.2“. Starosta obce byl pověřen v pokračování jednání s právním zástupcem obce. Další postup bude projednán na příštím zasedání zastupitelstva obce.

 

Odpovídá : starosta obce

                                                                                              TRVÁ

 1. Diskuse

 

 • Rozbor pitné vody vyhovuje vyhlášce na provozování vodovodu obce Pohnání

           -     Byl zakoupen panel na septik k budově č.p. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení :

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

 

 

 1. Směrnice odepisování dlouhodobého majetku dodatek č. 2

 

Starosta obce předložil dodatek č. 2 a dal o něm hlasovat

Hlasování : 8 – 0 - 0

Zastupitelstvo obce Pohnání schvaluje dodatek č. 2 

 

                                                                                          

2. Zvýšení odměn zastupitelům

 

Starosta obce předložil zastupitelům návrh na zvýšení odměn zastupitelům o 10%

 

Starosta obce dal hlasovat o zvýšení odměn zastupitelům o 10%   

Hlasování : 8-0-0     

            Zastupitelstvo obce zvýšení odměn zastupitelům o 10% schvaluje

 

 

 

 1. POV 2023

 

Starosta obce předložil návrh na podání žádosti o dotaci z programu POV na opravu WC v KD Pohnání

Starosta obce dal hlasovat o podání žádosti o dotaci na opravu WC v KD Pohnání

            Hlasování : 8 – 0 - 0

Žádost o dotaci na opravu WC v KD Pohnání bude podána

 

 

 1. Žádost o zřízení kanalizační přípojky k novostavbě RD na p.č. 732 v obci Pohnání

 

Starosta obce předložil zastupitelům žádost o zřízení kanalizační přípojky k novostavbě RD na p.č. 732 v obci Pohnání . Přípojka bude zřízena na náklady investora . Případné poškození inženýrských sítí a jejich opravy hradí investor .

Hlasování : 8 – 0 – 0

Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení kanalizační přípojky

 

 

     

 

 

Starosta obce ukončil zasedání v 21:00.

 

Termín dalšího zasedání: 2.2.2023

 

Zapsal : Smrž Radim                                                 Starosta obce : Jirota Zbyněk

 

 

 

 

 

 

Ověřili :Smrž Radim                                                                         Makovcová Pavlina