Zápisy a usnesení ze zasedání

Zápis z 9. zasedání ZO

 

 

                      OBEC POHNÁNÍ

 

 

POHNÁNÍ 2 , 391 43 MLADÁ VOŽICE

                                    www.pohnani.cz , e-mail : pohnani@quick.cz                                   

 

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce Pohnání

 

 

konaného dne 6.srpna 2015 v zasedací místnosti obce od 20:00.

 

 

Přítomni :

 

pan Jirota Zbyněk

pan Licehamr Miloslav

pan Jiroušek Luboš

pan Licehamr Hynek

pan Macháček Jiří

paní Macháčková Alena

pan Makovec Tomáš

pan Mareda František

 

 

Ověřovatelé :

 

pan Jiroušek Luboš

pan Mareda František

 

Program zasedání :

 

Volba člena finančního výboru
Volba komise výběrového řízení
Úkoly z minulých zasedání
Diskuse

 

 

Program byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.

 

 

 

     1.    Volba člena finančního výboru

 

            Z důvodu úmrtí člena finančního výboru bylo nutné zvolit člena nového. Starosta obce             navrhl, jako nového člena finančního výboru pana Miloslava Licehamra a dal hlasovat o      jeho schválení.

            Hlasování : 7 – 0 – 1

            Zastupitelstvo obce Pohnání schvaluje pana Miloslava Licehamra do funkce člena      finančního výboru.

     2.    Volba komise výběrového řízení

 

            Starosta obce navrhl do komise pro výběrové řízení na výběr firmy pro dodání štěpkovače,    kontejneru a komopostéru pány Jirotu Zbyňka, Miloslava Licehamra a Hynka Licehamra.

            Starosta dal o schválení komise výběrového řízení hlasovat.

            Hlasování   8 – 0 – 0

            Komise výběrového řízení byla schválena.

 

     3.    Úkoly z minulých zasedání

           

            Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce

 

            Zastupitelstvo obce ukládá :

 

            4.         Diskuse

 

na budově smuteční síně na hřbitově bude proveden nátěr dřevěného pobití štítu - TRVÁ
místnost v objektu bývalé autobusové garáže bude opravena svépomocí - TRVÁ
bude provedena oprava vystrojení vodárny u Makovců - TRVÁ

 

                                                                                                          Zodopovídá : starosta obce

           

     4.    Diskuse

 

starosta obce seznámil zastupitele s množstvím vyčerpané vody ze studní
starosta obce seznámil zastupitele s náklady na odstranění poruchy vodovodu
dne 26.9. se uskuteční v kulturním domě v Pohnání výstava propagace turistické oblasti Toulava
starosta obce seznámil zastupitele s nákklady a průběhem brigád

 

 

Usnesení :

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

 

 

      1.   Volba člena finančního výboru

 

            Z důvodu úmrtí člena finančního výboru bylo nutné zvolit člena nového. Starosta obce             navrhl, jako nového člena finančního výboru pana Miloslava Licehamra a dal hlasovat o      jeho schválení.

            Hlasování : 7 – 0 – 1

            Zastupitelstvo obce Pohnání schvaluje pana Miloslava Licehamra do funkce člena      finančního výboru.

     2.    Volba komise výběrového řízení

 

            Starosta obce navrhl do komise pro výběrové řízení na výběr firmy pro dodání štěpkovače,    kontejneru a komopostéru pány Jirotu Zbyňka, Miloslava Licehamra a Hynka Licehamra.

            Starosta dal o schválení komise výběrového řízení hlasovat.

            Hlasování   8 – 0 – 0

            Komise výběrového řízení byla schválena.

 

           

Starosta obce ukončil zasedání ve 21:00

 

Termín dalšího zasedání : 3.9.2015 ve 20:00.

 

Zapsal : Licehamr Miloslav                                                      Starosta obce : Jirota Zbyněk

Ověřili : Jiroušek Luboš                                                                                  Mareda František